Advisory CommitteeHajime Asama The Univ. of Tokyo
Masakatsu FujieWaseda Univ.
Toshio Fukuda Meijo Univ.
Satoshi TadokoroTohoku Univ.
Shuji HashimotoWaseda Univ.
Hiroshi YamakawaWaseda Univ.
Shigeki SuganoWaseda Univ.
Atsuo TakanishiWaseda Univ.
Jun OhyaWaseda Univ.
Kazuhiro KosugeTohoku Univ.
Fumihito AraiNagoya Univ.
Mamoru MitsuishiThe Univ. of Tokyo
Tatsuo AraiOsaka Univ.
Makoto KanekoOsaka Univ.
Ichiro SakumaThe Univ. of Tokyo